Kategorie
Promocje Bankowe

Relacje inwestoskie, Notowania akcji

Apolonia Kapitał Bankowy nie jest alternatywną spółką inwestycyjną wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalnością Apolonii Promocje Bankowe nie może być zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną.

Nie posiadamy akcji spółki, które są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie